Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Podczas spotkania Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w dniu 1 grudnia 2016 r. Pim van Ballekom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulk ogłosili powstanie nowego narzędzia Cleaner Transport Facility. Inicjatywa ma na celu stworzenie możliwości finansowania dekarbonizacji transportu i zwiększania udziału paliw alternatywnych w zasilaniu pojazdów.

Technologie napędowe, które dotowane mogą być z funduszy CTF, to te oparte na:

energii elektrycznej

wodorze

biopaliwach

gazie naturalnym, w tym: biogazie, CNG oraz LNG

 

Projekt zakłada wspieranie w pierwszej kolejności transportu publicznego poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na zakup pojazdów niskoemisyjnych, które zasilane są wyżej wymienionymi substancjami. Dodatkowo o fundusze z CTF na wymianę swojej floty starać się mogą przedstawiciele sektora prywatnego, przede wszystkim ci zajmujący się w swojej działalności świadczeniem usług przewozowych (np. korporacje taksówkarskie). Pożyczkę CTF uzyskać można również na rozbudowę strategicznych sieci transportowych, w tym sieci TEN-T.

 

Sektor transportu jest jednym, w którym emisja dwutlenku węgla wciąż rośnie, dlatego nowe narzędzie finansowe, które pozwoli odwrócić tę tendencję, jest bardzo istotną inicjatywą. CTF jest częścią szerszej strategii, mającej zapewnić skuteczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie, w ramach której działają już takie inicjatywy jak CEF czy EFSI, a także tworzona jest sieć korytarzy TEN-T. Tylko skuteczne zastępowanie paliw konwencjonalnych nowymi technologiami zasilania oraz budowa zrównoważonej, wydajnej sieci transportowej może pozwolić zrealizować plan, według którego średnia temperatura na Ziemi nie może wzrosnąć o więcej niż 2°C.