Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach programu Interreg zatwierdzono ostatnio szereg nowych projektów transnarodowych. Większość z nich wpisuje się w Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB, EUSBSR), której punktem komunikacyjnym jesteśmy w ramach projektu Let’s communicate.

Wyniki naborów prezentują się następująco: