Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

20 lutego Komisja przyjęła nowe wytyczne dotyczące sposobu wspierania przez Państwa Członkowskie portów i linii lotniczych zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej. Wytyczne mają na celu zapewnienie dobrych połączeń między regionami i swobodnego przepływu ludności w sposób, który minimalizuje zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku. Wytyczne są częścią komisyjnej strategii modernizacji pomocy publicznej (Commission’s State Aid Modernisation – SAM), której celem jest wspieranie wzrostu na jednolitym rynku, poprzez zachęcanie do bardziej efektywnego pomiaru udzielanej pomocy oraz kontrolowanie przypadków mających największy wpływ na konkurencję.

Więcej informacji o dokumencie można znaleźć na stronie

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-172_en.htm