Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

13 maja sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za którą opowiedziało się 275 posłów.

Ustawa zobowiązuje gminy do przeprowadzenia przetargów wyłaniających firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli. W gminach będą musiały powstać regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje recyklingu i utylizacji.

Gminy będą miały 18 miesięcy na dostosowanie się do nowego systemu, a w ciągu 12 miesięcy rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nowymi przepisami, do 16 lipca 2013 r. samorządy będą musiały zredukować ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na wysypiska do poziomu 50 proc., a do 2020 do 75 proc. masy odpadów w stosunku do roku bazowego 1995.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r.