Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Oficjalne terminy składania wniosków do Programu LIFE 2018 opublikowane zostaną w połowie kwietnia br., jednak już teraz dostępny jest wstępny harmonogram wniosków na rok 2018 i parę nowości, które zostały przedstawione w ramach Wieloletniego Programu Prac LIFE na lata 2018-2020 (przyjętego 12 lutego br.).
 
Zainteresowane jednostki zgłoszeniem swojego projektu w celu otrzymania dofinansowania w ramach unijnego funduszu LIFE zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem naboru wniosków tutaj.
 
Nowością podczas tegorocznego naboru wniosków jest dwuetapowe wnioskowanie w ramach podprogramu LIFE środowisko. Co to znaczy? Procedura składania wniosków w naborze podprogramu została znacznie uproszczona i składać się będzie obecnie z dwóch etapów.
Pierwszym etapem będzie przygotowanie i złożenie tzw. koncepcji projektu (concept note) o objętości około 10 stron. Wnioskodawcy, których projekty przejdą wstępną ocenę przeprowadzoną przez ekspertów Komisji Europejskiej (KE), otrzymają zaproszenie do drugiego etapu i będą mogli przedstawić kompletny wniosek (wzorem lat poprzednich). Ponadto autorzy wniosków będą mogli już na tym etapie zastosować się do uwag otrzymanych przez ekspertów KE po ocenie koncepcji projektu i w ramach kompletnego wniosku poprawić niedociągnięcia swojej aplikacji.
Wszystkie koncepcje projektów będą oceniane według dwóch kryteriów: ogólna jakość wniosku oraz europejska wartość dodana.
W przypadku podprogramu LIFE działań na rzecz klimatu procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą składać od razu pełne wnioski.
Wytyczne dla wnioskodawców oraz zasady oceny wniosków zostaną opublikowane w dniu otwarcia naboru w połowie kwietnia br.
 
Więcej informacji na temat dwuetapowego wniosku podprogramu LIFE środowisko można znaleźć na stronie NFOŚiGW.
Pozostałe informacje:

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku