Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Najważniejszą informacją dla Polski z przedstawionego 2 maja przez KE projektu budżetu Wspólnoty na lata 2021–2027 są plany cięć funduszy strukturalnych (5%). Zaskoczenie wywołała także sugestia Brukseli, że większa część tych środków powinna trafić na południe Europy kosztem państw Europy Środkowej.

Biorąc pod uwagę wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej scenariusz cięć był do przewidzenia, choć przesunięcie akcentu ze Wschodu na Południe już nie. Wystarczy jednak przyjrzeć się poziomowi rozwoju obu regionów, by stwierdzić, że jest to prawdopodobnie ruch racjonalny. Otóż państwa grupy wyszehradzkiej i kraje bałtyckie od lat utrzymują wysoki poziom rozwoju gospodarczego, podczas gdy na Południu wskaźniki te rzadko przekraczają 1%. Poziom bezrobocia w Grecji i Hiszpanii przekracza 15% i we wszystkich państwach Południa (także Portugalia i Włochy) jest szczególnie wysoki wśród młodych ludzi.

Polska już dwa lata temu wyprzedziła Grecję pod względem PKB na mieszkańca. W niedalekiej przyszłości ma szansę przegonić Portugalię i w dalszej perspektywie także Włochy. Być może wcześniej niż myśleliśmy przestaniemy być największym beneficjentem europejskiej polityki spójności.

Do ostatecznych decyzji jeszcze daleka droga. Jednak już dziś wiadomo, że trzeba będzie nie lada talentów dyplomatycznych oraz starannie, w sposób przemyślany prowadzonych negocjacji ze strony rządu, by niekorzystne tendencje odwrócić.

Komisja Europejska zaproponowała „nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni.” Nie wszyscy są tego samego zdania. Premier Holandii już ogłosił, że budżetu, który nakłada na Holandię dodatkowe obciążenia nie zaakceptuje. Beneficjenci są z kolei zdania, że zaproponowany budżet chroni, wspiera i broni w stopniu niewystarczającym. Do kompromisu daleka droga. Tym ciekawiej zapowiadają się najbliższe tygodnie, kiedy Komisja przedstawiać będziie szczegółowe propozycje dotyczące przyszłych programów finansowych dla poszczególnych sektorów.

W celu sprawnego wdrożenia założeń nowego budżetu i uruchomienia programów unijnych na lata 2021-2027 na czas, uzyskanie kompromisu powinno zostać osiągnięte przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku.

źródła:
Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dn. 2 maja 2018 r.
Rzeczpospolita