Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wiosną 2014 roku mieszkańcy Sopotu będą mogli cieszyć się z nowego dworca i jego otoczenia. Inwestycja została wyceniona na około 100 mln zł. Dworzec oraz przylegające do niego tereny zostaną przebudowane w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto i kolej udostępnią swoje działki, natomiast inwestycja ma zostać sfinalizowana i zrealizowana przez inwestora prywatnego: Bałtycką Grupę Inwestycyjną SA.

Część środków pochodzić będzie z pożyczki, uzyskanej w ramach projektu JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich), część zaś inwestor uzyska w ramach zwykłego kredytu komercyjnego.

Na miejscu zaniedbanego dziś budynku dworca pojawią się budynki handlowo-usługowe oraz hotel.

JESSICA to instrument inżynierii finansowej przygotowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności. Główną, innowacyjną ideą wdrażania inicjatywy JESSICA jest współfinansowanie projektów generujących dochód i realizowanych m.in. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Nowa_wizytowka_Sopotu_070113.aspx

 http://dpr.pomorskie.eu/pl/jessica