Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld EUR, co pozwoli objąć programem aż 12 milionów osób.

Proponowana struktura nowego programu obejmuje ponownie trzy kluczowe akcje:

Key Action 1: Learning mobility

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions 

Key Action 3: Support to policy development and cooperation

Na szczególną uwagę zasługują poniższe inicjatywy:

·         EU Student Card: europejska legitymacja studenta, ułatwiająca mobilność edukacyjną;

·         Digital Opportunity Traineeships: finansowane ze środków unijnych praktyki zawodowe pozwalające zdobyć/rozwinąć kompetencje cyfrowe;

·         European Universities: nowe modele współpracy w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego (kontynuacja na bazie pilotażowych naborów w 2019 oraz w 2020 roku).

Uruchomienie programu ma nastąpić 1 stycznia 2021 roku. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Komisji Europejskiej