20 miast lub społeczności poniżej 100.000 mieszkańców ma możliwość otrzymania wsparcia na projekty transformacji infrastruktury lub przestrzeni publicznej zgodnie z ideami NEB (estetyka, zrównoważony rozwój, inkluzywność).

Aby zachęcić europejskie władze lokalne do włączenia się do inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu, Komisja Europejska zaprasza jednostki samorządów lokalnych (< 100.000 mieszkańców) do aplikowania o wsparcie techniczne projektów transformacji w duchu NEB.

Wspierane będą projekty w następujących obszarach:

  • Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznych w duchu cyrkularności i neutralności węglowej,
  • Konserwacja i transformacja dziedzictwa kulturowego,
  • Adaptacja i przekształcenie budynków na niedrogie rozwiązania mieszkaniowe,
  • Rewitalizacja przestrzeni miejskich lub wiejskich.

20 projektów otrzyma następujące wsparcie techniczne:

  • Ocena potrzeb: eksperci dokonają oceny konkretnych potrzeb przewidywanego projektu i opracują plany pomocy technicznej,
  • Usługi wsparcia: eksperci zapewnią najnowocześniejszy rozwój i planowanie projektów, mapowanie i zaangażowanie interesariuszy oraz doradztwo techniczne (np. oszacowanie kosztów, strategie finansowania, porady prawne),
  • Mapa wdrażania: eksperci wesprą beneficjentów w inkubacji projektu zgodnie z wytycznymi.

Kto może aplikować:

  • władze publiczne jednostek poniżej 100 tys. mieszkańców (np. miasta, gminy, powiaty, dzielnice), oraz
  • aglomeracje / grupy gmin (każda gmina / miasto liczące poniżej 100.000 mieszkańców).

Termin składania wniosków: 23 maja 2022 r.