Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego:

Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

Konkurs jest adresowany do orgaznizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest wyłonienie wniosków projektowych, których realizacja wpłynie pozytywnie na:

– rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej,

– wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Wniosek musi dotyczyć działań realizowanych w Polsce o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Termin składania wniosków upływa w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 15.00.

Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/wsparcie_samorzadu_2015;jsessionid=3DE10E910FDBF1B9B146C1E3B0FC9DBC.cmsap5p