Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 1 lipca 2014 nowy Parlament Europejski rozpoczął pracę.

Przewodniczącym został ponownie Martin Schulz, który będzie zajmował to stanowisko do stycznia 2015 roku. Podczas sesji plenarnej, w wyniku trzech głosowań, wybrano również 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, którzy będą zastępować Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków. Wiceprzewodniczący wchodzą w skład prezydium, które jest organem odpowiedzialnym za wszelkie sprawy administracyjne, dotyczące pracowników oraz organizacji Parlamentu.

Ustalono również skład liczbowy każdej z 20 komisji parlamentarnych oraz 2 pod-komisji podczas nowej kadencji Parlamentu, który odzwierciedla układ sił politycznych. Głosowanie nad składem osobowym komisji parlamentarnych odbędzie się w czwartek, 3 lipca, o godzinie 10.00. Tymczasowa lista członków każdej z komisji zostanie opublikowana w środę wieczorem, po 19.00.