Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trzecia, ostatnia edycja naboru na projekty tematyczne rozpoczęła się 1 września i trwa do 15 października 2014 r. Pula dostępnych środków na dotacje wynosi ponad 9,1 mln euro.

Do składania wniosków uprawnione są niezależne polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, nie działające w celu osiągnięcia zysku, które nie są instytucjami religijnymi, a w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi oraz przestrzegają prawa człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:

 

Wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu w terminie od 1 września 2014 r. (godzina 12.00) do 15 października 2014 r. (godzina 12.00).

Pełna informacja dotycząca naboru znajduje się na stronie internetowej programu

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.