Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Aby ocenić sztandarową inicjatywę Europy 2020 „Europejski program walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, Komitet Regionów organizuje konferencję, która odbędzie się 29 maja 2013r. w Brukseli.

W celu umożliwienia władzom lokalnym i regionalnym zaprezentowania ich poglądów oraz przyczynienia się do dalszej oceny strategii Europa 2020, goście zostaną zaproszeni do:

– udziału w sondażu (poprzez wypełnienie kwestionariusza, data zamknięcia 22.04.2013r.), którego wyniki zostaną omówione podczas konferencji;

– podzielenia się dobrymi praktykami na temat pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez utrzymanie i w sparcie silnej, zróżnicowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej przy użyciu elektronicznego formularza (login:europe2020guest@cor.europa.eu, hasło: Europa 2020). Zaproszeni proszeni są o przesłanie formularza do 22.04.2013r.

Aby uzyskać dostęp do kwestionariusza (dostępny we wszystkich językach) i zaprezentować swoje doświadczenia, organizatorzy zapraszają do odwiedzenia następującej strony:

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/European-Platform-against-Poverty-and-Social-Exclusion.aspx