Dziękujemy młodzieży za nadesłanie filmów!

Komisja konkursowa oceniła prace konkursowe i jednogłośnie przyznała:
1 miejsce: Zuzanna Szulc z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku za film pt. „Europejski Rok Umiejętności”. Nagroda 2000 zł.
2 miejsce: Oliwia Grzebalska i Dagmara Krzymowska z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie za film pt. „Technik ekonomista od podstaw”. Nagroda 1200 zł.
3 miejsce: Tomasz Rozmanowski i Mateusz Garbowski z Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni za film pt. „Technika – egzoszkielet nogi”. Nagroda 600 zł.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczennicom i uczniom! Pozostałym bardzo dziękujemy za udział.