Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Gwiezdny Krąg to ogólnopolska olimpiada wiedzy o społeczeństwie, której patronatem jest Pan Maciej Kobyliński. Przychylając się do inicjatywy uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w 2005 roku wspomógł powstanie owej olimpiady. W ciągu sześciu edycji Olimpiady udział wzięło łącznie ponad 15 tysięcy uczniów. 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania świadectwa