Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. zapraszamy przedstawicieli samorządów do udziału w seminarium regionalnym pt. „Ograniczenie niskiej emisji w gminach” które odbędzie się 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk) w sali 211.

Podczas seminarium omówione będą przyczyny powstawania zjawiska niska emisji, jego wpływ na zdrowie, konsekwencje środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz sposoby przeciwdziałania i ograniczenia zjawiska.
Zaprezentowane zostaną aspekty prawne dotyczące zjawiska, dobre praktyki w gminach oraz możliwości finansowania inwestycji.

Program seminarium
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 lutego br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. o nazwie „Ograniczenie niskiej emisji w gminach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji oraz powszechności i szkodliwości tego zjawiska.
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” współorganizuje seminarium regionalne w ramach projektu „Zielona Europa – Zróbmy to razem” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.