Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli w dniach od 7 do 9 lutego 2012 roku miało okazję zorganizować wizytę studyjną pt. „Okres programowania 2014-2020 – proces negocjacyjny, propozycje i perspektywy”.

Program pierwszego dnia wizyty koncentrował się na aspektach nowego pakietu legislacyjnego w sprawie funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Wprowadzającą prezentację wygłosiła pani Monika Dołowiec z wydziału ds. polityki regionalnej i spójności ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Następnie, pan Piotr Skiba z Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej z Komisji Europejskiej przybliżył zagadnienia związane z systemem zarządzania i kontroli w nadchodzącym okresie programowania. Kolejne prezentacje dotyczyły opinii regionów na temat zmian w polityce spójności (Livia Menichetti, Region Umbrii), programu „Horyzont 2020”, mającego wspierać badania i rozwój w latach 2014-2020 (Krastio Preslavsky, DG ds. Badań Naukowych, Komisja Europejska), a na koniec przedstawione zostały możliwości pozyskiwania funduszy z Norweskiego Instrumentu Finansowego oraz instrumentu finansowego dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Ottar Gislason oraz Andrea Piteras, Biuro EOG w Brukseli).

Drugi dzień rozpoczął się prezentacją z zakresu monitoringu postępów w realizacji programów operacyjnych (Anna Buryło, DG Regio, Komisja Europejska), systemów zarządzania finansowego (Patryk Malesa, DG Regio, Komisja Europejska) oraz proponowanych rozwiązań dot. instrumentów inżynierii finansowej w nowych ramach finansowych (Hanna Dudka, DG Regio, Komisja Europejska).

Popołudniowym punktem programu była wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy mieli przyjemność zwiedzić budynek instytucji wraz z salą plenarną, a następnie wziąć udział w zaplanowanym spotkaniu z Panem Janem Kozłowskim – posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa pomorskiego.

Kolejna prezentacja odbyła się ponownie w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego i dotyczyła nowych koncepcji oraz sposobów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego (Justyna Poduralska, DG Regio, Komisja Europejska). Pod koniec dnia odbyła się jeszcze wizyta w Biurze Regionu Walencji w Brukseli, gdzie jego pracownicy zaprezentowali na przykładzie własnego regionu dobre praktyki w realizacji projektów środowiskowych z programów sektorowych oraz współpracy z  Europejskim Instytutem ds.  Innowacji i Badań Naukowych.
Ostatniego, trzeciego dnia wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z instrumentami wspierania programów na rzecz oszczędności energii (Roman Doubrava, DG ds. Energii, Komisja Europejska). Po krótkim podsumowaniu przez dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego panią Annę Drążek wizyta studyjna została oficjalnie zakończona.

Dziękujemy wszystkim za udział w wizycie. Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów, za wkład ich pracy w nasze wydarzenie. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej.

Wizyta odbyła się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.