Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Od 10 do 13 października 2011 r. w Brukseli, po raz dziewiąty, odbędzie się największa unijna impreza poświęcona samorządom „OPEN DAYS 2011” – Europejski Tydzień Regionów i Miast. W stolicy UE przewidziano organizację 111 konferencji, warsztatów, spotkań i innych imprez, a w okresie od września do listopada w całej Europie trwają lub są zaplanowane lokalne imprezy „Europa w moim regionie/mieście”.

W tym roku wydarzenia organizowane w ramach OPEN DAYS odbędą się pod hasłem „Inwestując w przyszłość Europy”: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjający włączeniu społecznemu. Seminaria, debaty oraz pozostałe imprezy będą skupiały się na jednym z trzech priorytetów tematycznych: