Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 7-10 październik 2013 r. odbędzie się jedenasta edycja „Open Days” w Brukseli. Na tym corocznym wydarzeniu przedstawiciele poszczególnych miast i regionów mają okazję zaprezentować wyniki wdrożonych programów i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmujących lata 2007-2013. Przewiduje się, że w Dniach Otwartych weźmie udział ponad 5 tysięcy uczestników z całej Europy, w tym przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, eksperci, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dziennikarze. „Open Days”, to również okazja do prezentacji seminariów przygotowanych w ramach partnerstw regionalnych skupiających partnerów z różnych zakątków Europy. W ramach seminariów przygotowanych przez takie międzynarodowe konsorcja zaprezentowane zostaną doświadczenia i dobre praktyki z zakresu skuteczności wdrażanych projektów i różnego typu przedsięwzięć budujących potencjał gospodarczy Europy.

W tym roku województwo pomorskie będzie reprezentowane przez miasto Sopot. Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula przedstawi najnowsze inwestycje dofinansowane ze środków UE, które wpłynęły na rozwój infrastruktury kulturalnej miasta. Prezentacja odbędzie się w ramach debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej na temat „Biznes? Kultura? Turystyka? – wybierz coś dla siebie! Zainspiruj pomysły w dążeniu do wzrostu gospodarczego i miejsc pracy”. Celem dyskusji będzie rozważanie koncepcji ukierunkowanych na wzrost gospodarczy, zgodnie z założeniami strategii „Europa 2020.

Omawiane inwestycje obejmą m.in.:

-przebudowę Opery Leśnej,

-budowę hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena, która mieści się na granicy Gdańska i Sopotu,

-Państwową Galerię Sztuki w Sopocie,

-rewitalizację, renowację i rozbudowę Hipodromu,

-budowę Przystani Jachtowej w Sopocie,

-budowę Centrum Windsurfingu w Sopocie.

W czasie Open Days swoją obecność zaznaczy także miasto Gdynia. Wiceprezydent  Michał Guć weźmie udział w seminarium nt. potrzeb i szans rozwojowych miast, które funkcjonowały uprzednio w gospodarkach centralnie planowanych. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 9 października w Komisji Europejskiej.

Z kolei miasto Gdańsk reprezentować będzie prezydent Paweł Adamowicz, członek Komitetu Regionów, sprawozdawca opinii nt. Przedsiębiorczość 2020 – jak pobudzić ducha przedsiębiorczości w Europie”. Prezydent Adamowicz opowie o  pracy nad swoją opinią oraz o wsparciu pomorskich przedsiębiorców w ramach seminarium „Europejskie regiony przedsiębiorczości (ERR) na rzecz promocji inteligentnego wsparcia finansowego dla MŚP” (9 października, Komitet Regionów).

Więcej informacji na stronach:

www.opendays.europa.eu

http://www.pomorskie-eu.pl/pl/open-days-2013-europejski-tydzien-miast-i-regionow-w-brukseli,ps,65.html