Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

6 000 uczestników, 600 prelegentów, 100 spotkań warsztatowych i debat – pod tymi liczbami kryje się największe wydarzenie, służące podniesieniu świadomości decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. OPEN DAYS, bo o nim mowa, to coroczne, trwające cztery dni wydarzenie, podczas którego Bruksela gości reprezentantów poszczególnych regionów i miast zarówno ze szczebla administracyjnego, jak również ekspertów i pracowników naukowych. W jego ramach mogą oni wymienić się swoimi doświadczeniami, praktykami i ekspercką wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. 

O istocie tego wydarzenia świadczy fakt, iż to właśnie na barkach regionów i miast ciąży opracowanie większości polityk UE. Środki publiczne w wysokości ponad 400 mld Euro są często wydatkowane według przepisów prawa unijnego, natomiast kompetencja do ich rozdysponowania należy do władz szczebla samorządowego.
Europejskie Dni Regionów i Miast współorganizowane są przez Komitet Regionów UE i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Wraz z wybranymi ponad dwustoma partnerami z całej Europy, pogrupowanymi w konsorcja tematyczne (partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwami, instytucjami finasowymi, stowarzyszeniami międzynarodowymi i organizacjami akademickimi, przygotowują seminaria będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Nie rzadko w kontekście wdrożenia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów UE.

Także i my jako Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej włączamy się w program, tworząc partnerstwo z regionami: słoweńską Ljubjaną, chorwackim Varaždin, holenderskim Gelderland, francuskim Picardie, tureckim Eskişehir i naszym rodzimym lubelskim. W jego ramach przygotowujemy seminarium pod hasłem: Drive me green! Partnership for Sustainable Mobility. Skoncentrujemy się wokół tematu transportu ekologicznego, także w kontekście naszej inwestycji, jaką jest Pomorska Kolej Metropolitarna. Odbędzie się ono drugiego dnia imprezy, czyli 13 października w centrum konferencyjnym przy Avenue des Arts 56. Naszymi prelegentami będą: ekspert z Komisji Europejskiej Paweł Stelmaszczyk oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Radomir Matczak, a także przedstawiciele współpracujących regionów. Serdecznie zapraszamy!

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku