Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tegoroczna 13. edycja OPEN DAYS, odbywająca się pod hasłem przewodnim „Europejskie regiony i miasta – Partnerzy dla inwestycji i wzrostu” miała miejsce w dniach 12 – 15 października br. w Brukseli. Organizatorami wydarzenia byli Komitet Regionów UE oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Podczas OPEN DAYS miasta i regiony zaprezentowały swoje zdolności do tworzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także realizacji polityki spójności Unii Europejskiej.

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” zostały zorganizowane jednocześnie dwie wizyty studyjne do Brukseli. Pierwsza dedykowana była Radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz reprezentantom Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast zaproszenie na drugą wizytę studyjną otrzymały pomorskie organizacje pozarządowe (NGO) – zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego. Do wyjazdu zakwalifikowały się NGO, które najprężniej działają w regionie. Przyjazd i udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast był nagrodą za ich dotychczasową działalność.

W OPEN DAYS wzięły udział następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi Uprzemysłowionej RP, Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat”, Stowarzyszenie Academia Europa Nostra, Instytut Metropolitalny, Stowarzyszenie Solidarni „Plus”.

W trakcie obu wizyt studyjnych, uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą ekspercką w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Aby to ułatwić, organizatorzy wydarzenia zapewnili delegatom możliwość internetowego zapisu na wybrane przez siebie konferencje oraz spotkania. Nasi goście wzięli udział m. in. w seminarium zorganizowanym przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego pt. „Drive me green! Partnership for Sustainable Mobility” na temat zrównoważonego i ekologicznego transportu miejskiego.

W czasie pierwszego dnia wydarzenia, delegaci uczestniczyli w sesji inauguracyjnej OPEN DAYS, która odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej. Co więcej, goście zainteresowani tematyką filmową mieli możliwość wyjścia wieczorem na pokaz filmowy w ramach Camerimage Film Festiwal. 

Drugi dzień OPEN DAYS został poświęcony seminariom, wykładom oraz prezentacjom, a także rozdaniu nagród RegioStars 2015. Nagrody były przyznawane w czterech kategoriach: rozwój INTELIGENTNY – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój ZRÓWNOWAŻONY – stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa, rozwój SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz CITYSTAR – przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania.

W trakcie trzeciego i czwartego dnia wydarzenia uczestnicy wzięli udział w wybranych przez siebie konferencjach i prezentacjach. Oprócz tego, program spotkania przewidywał również wspólny obiad na zaproszenie europosła Jarosława Wałęsy.

Karina Rembiewska – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego – podsumowując  minione cztery dni w Brukseli, podkreśliła jak ważna jest dla regionu współpraca między sektorem publicznym i prywatnym oraz wzmocnienie organizacji pozarządowych, ponieważ stanowi to kluczowy element rozwoju miast i regionów.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku