Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18-20 listopada 2015 roku Biuro Regionalne Biuro Województwa Pomorskiego w Brukseli zorganizowało wizytę studyjną dla pomorskich uczelni oraz jednostek naukowo badawczych „Open Science – otwarta i innowacyjna nauka”.

W trzydniowym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Podczas licznych spotkań wspólnie z zaproszonymi prelegentami z Komisji Europejskiej dyskutowaliśmy m.in.: o najważniejszych priorytetach Carlosa Moedasa, Komisarza ds. badań, nauki i innowacji, zebranych w koncepcji 3Os (Open Science – Open Innovation – Open to the world), synergiach pomiędzy Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi a Horyzontem 2020, a także Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wzięliśmy także udział w wydarzeniach zorganizowanych przez Biuro Promocji Nauki Polskiej PolSCA Polskiej Akademii Nauk oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, w siedzibie którego miała miejsce wizyta ekspercka przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i Regionalnych Punktów Kontaktowych (Sieci KPK). Jednym z jej elementów była prezentacja najlepszych praktyk w zakresie współpracy między Biurami Regionalnymi zlokalizowanymi w Brukseli oraz Regionalnymi Punktami Kontaktowymi na przykładzie województwa łódzkiego oraz pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy do galerii:
http://pomorskieregion.eu/open-science-otwarta-i-innowacyjna-nauka-g125