Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program URBACT III zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań. Sieci Planowania Działań mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań, wykorzystując do tego podejście zintegrowane, które stwarza większe możliwości zwalczania negatywnych zjawisk.

Sieci Planowania Działań skupiają do 10 partnerów z różnych krajów europejskich, chcących dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem. Partnerzy stworzą Zintegrowany Plan Działania i będą mieli okazję przetestować rozwiązania w małej skali w swoich miastach. Ta praca odbywa się poprzez skupienie lokalnych interesariuszy i pracę zarówno w partnerstwie lokalnym, jak i ponadnarodowym. Wykorzystanie doświadczeń tkwiących w innych miastach europejskich, a jednocześnie aktywne ich dostosowanie do danych warunków może przyczynić się do działań rozwojowych miast. To właśnie miasta, które oferują wysokiej jakości miejsca do życia dla ludzi są magnesem dla rozwoju gospodarczego.

Wnioski przyjmowane są do 17 kwietnia 2019 r.

Jest to ekscytująca podróż zmieniająca sposób funkcjonowania miasta i wywierająca rzeczywisty wpływ na poziomie lokalnym. Działania są określone i podejmowane wobec konkretnych problemów. Wszystko to odbywa się przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody wymiany i nauki URBACT z narzędziami dostosowanymi do Waszych potrzeb i przy wsparciu ekspertów i partnerów z innych miast europejskich.

Więcej informacji na temat procesu aplikowania znajduje się TUTAJ.

W Polsce Dzień Informacyjny organizowany będzie 28 stycznia br.

Więcej informacji można uzyskać od Krajowego Punkt URBACT Polska: info@urbact.pl, i na stronie internetowej: http://urbact.eu/urbact-polska