Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

26 września 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja strony projektu Komisji Europejskiej pt. „Open Education Europa” („Otwieranie edukacji”).

Inicjatywa zostala powołana pod wpływem badań wpływu technologii cyfrowych na edukację w Unii Europejskiej. Badanie wykazało, że 63% dziewięciolatków uczy się w szkołach, gdzie nie mają odpowiedniego sprzętu TIK, 50 – 80% uczniów i studentów nigdy nie korzystało z podręczników w wersji cyfrowej, a 70% nauczycieli wyraziło chęć przejścia szkolenia, które pozwoliłoby im na lepsze posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Dotychczasowe działania, bazujące głównie na ITEC: designing the future classroom i Open Discovery Space, choć częściowo skuteczne, okazały się jednak niewystarczające.

Na tej kanwie powstała właśnie inicjatywa „Otwieranie edukacji”, który maa na celu maksymalną cyfryzację edukacji w Europie oraz przygotowanie programów kształcenia tak, by wszyscy mogli się uczyć w dowolnym miejscu i czasie, posługując się wszelkimi dostępnymi urządzeniami, swobodnie korzystając z pomocy innych.

Przedsięwzięcia ma na celu między innymi: zwiększenie dostępu dzieci, młodzieży i nauczycieli do bezpłatnej sieci internetowej i bezpłatnych szkoleń rozwijających wiedzę i umiejętności komputerowe. Wprowadzenie powszechniejszego wykorzystania OZE (Otwartych Zasobów Edukacyjnych). Wyjaśniona ma być sytuacja praw autorskich do źródeł zamieszczonych w internecie. Program ma zwiększyć ilość i jakość połączeń z internetem w placówkach edukacyjnych, pomóc szkołom w rozbudowie infrastruktury TIK. Planuje się ponadto zacieśnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmiotami działającymi w branży.

Dziłania będą finansowane głównie z powszechnie znanych funduszy, jakimi są ERASMUS+ i Horizon 2020, powstał jednak instrument wspierający, jakim jest Open Method of Coordination in Education and Training. Wszystkie wyżej wymienione instrumenty mają sprawić, by „Otwieranie edukacji” objęło całą Unię Europejską. Głównym celem jest tu jednak wsparcie realizacji 24 przewidzianych działań, dzięki którym znacznie wzrośnie znaczenie technologii cyfrowych w nauczaniu.

„Otwieranie edukacji” ma przynieść Unii Europejskiej i uczącym się w niej ludziom podstawowe korzyści:

W celu usprawnienia realizacji każdego z 24 działań powstał właśnie portal http://www.openeducationeuropa.eu/. Według pomysłodawców ma on zgromadzić otwarte zasoby edukacyjne z całej Europy. Powinno być to miejsce umożliwiające powszechny dostęp do kursów i szkoleń w każdym z języków Unii Europejskiej, a w perspektywie realizację 24 głównych zadań programowych.

Plan nowego serwisu „Open Education Europa” zawarty jest tutaj.

Więcej o jego uruchomieniu przeczytają Państwo w komunikacie Komisji Europejskiej.

Można również zapisać się już na niektóre szkolenia i kursy w języku polskim.