Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Komisja Europejska zachęca wszystkich zainteresowanych do przesyłania opinii odnoszących się do Horyzontu Europa (najbardziej ambitnego w historii programu na rzecz badań i innowacji) oraz Cyfrowej Europy (nowego instrumentu, który ma wspierać transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek), które będę wdrażane w nowej perspektywie finansowej:

Horyzont Europa:

·       Europejskie Partnerstwa: do 27 sierpnia br. 

European Partnership for Integrated Air Traffic Management   

EU-Africa Global Health Partnership   

European Partnership for innovative health   

European Partnership on Metrology

European Partnership for Clean Aviation   

European Partnership for a Circular bio-based Europe   

European Partnership for Clean Hydrogen   

European Partnership for innovative small and medium-sized enterprises   

European Partnership for Key Digital Technologies

European Partnership for Smart Networks and Services 

European Partnership on High Performance Computing

European Partnership for transforming Europe’s rail system

European Partnership for Safe and Automated Road Transport

·       Plan Strategiczny: do 8 września br. 
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en

·       Strategia wdrażania: do 15 września br. 
Więcej informacji:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation

Cyfrowa Europa

·       Wdrażanie programu w jego pierwszych dwóch latach: do 25 października br.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy