Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do dnia 25 stycznia 2017 roku można wziąć udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Komisję Europejską w sprawie śródokresowej oceny Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

Konsultacje obejmują takie dziedziny jak zatrudnienie, innowacje społeczne, mobilność zawodowa, mikrofinansowanie oraz przedsiębiorczość społeczna. Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli Unii Europejskiej na temat programu, jego znaczenia, skuteczności i spójności. Komisja Europejska wykorzysta zebrane sugestie do opracowania kierunku przyszłego rozwoju programu.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy mieszkańcy oraz organizacje UE, a w szczególności strony, uczestnicy i beneficjenci zaangażowani w Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych w latach 2014-2016. W przypadku pytań na temat konsultacji można skontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL-EASI-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu).

Więcej informacji oraz kwestionariusz można znaleźć tutaj.