Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

22 maja br. Rada Ministrów UE formalnie przyjęła cztery nowe unijne akty prawne, których celem jest przeprojektowanie rynku energii elektrycznej w UE, aby odpowiadał on przyszłym wyzwaniom i ambicjom państw członkowskich. Tym samym zakończono poprzez uzupełnienie brakujących elementów legislacyjnych pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i osiągnięto ważny krok w kierunku ukończenia unii energetycznej, zgodnie z priorytetami Komisji Junckera.

Stopniowe przejście i transformacja obecnego sektora energetycznego w kierunku czystej energii oraz gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Unia Europejska w 2016 r. postanowiła rozwiązać ten problem, zmieniając ramy polityki energetycznej UE, aby ułatwić tę czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną. W ramach pakietu wzmocnione zostanie bezpieczeństwo energetyczne oraz prawa konsumentów, stawiając je w centrum transformacji energetycznej; nowe prawa umożliwią wzrost gospodarczy i stworzenie nowych zielonych miejsc pracy w nowoczesnej gospodarce, nie pozostawiając żadnego regionu i żadnego obywatela bez wsparcia. Umożliwią UE wykazanie się przywództwem w walce ze zmianami klimatu po porozumieniu paryskim.

Oprócz aktów prawnych w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” Komisja rozpoczęła także szereg nielegislacyjnych inicjatyw mających na celu ułatwienie transformacji w kierunku czystej energii i zapewnienie, że jest to sprawiedliwe przejście. Obejmują one:

Więcej informacji oraz pełen pakiet można znaleźć tutaj.

Informacje nt. wczorajszego spotkania można przeczytać tutaj.