Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 8 listopada br., w czasie trwania międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu w Bonn, Komisja Europejska poczyniła wielki krok naprzód ku realizacji porozumienia paryskiego – które dotyczy obowiązkowej redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. Podczas wczorajszego spotkania Komisja chciała udowodnić, że Unia Europejska może stanowić przykład dla innych podmiotów i państw w walce ze zmianami klimatu. Przypomnijmy, co we wrześniowym orędziu o stanie UE mówił Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker: „Pragnę, by Europa była liderem w walce ze zmianą klimatu. W ubiegłym roku ustaliliśmy globalne zasady gry w porozumieniu paryskim, które zostało ratyfikowane tutaj, w tej właśnie Izbie. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa musi dopilnować, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości.”

Porozumienie paryskie zobowiązało społeczność międzynarodową do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wypełnienie zamierzonych celów możliwe jest tylko dzięki kontynuacji rozpoczętych już prac oraz wdrażaniu coraz to nowych programów, które pozwolą na szybsze przejście na pojazdy nisko- i bezemisyjne. Największymi konkurentami na rynku są Stany Zjednoczone oraz Chiny. Unia Europejska pragnie pretendować do roli światowego lidera w sektorze ekologicznie czystych pojazdów. Przemysł transportowy przechodzi w związku z tym głęboką przemianę, która jest dużą szansą dla rozwoju nowego rodzaju produkcji w Europie. Komisja przedstawiła dziś nowe cele dotyczące średnich emisji CO2 z unijnego taboru nowych samochodów osobowych i nowych małych samochodów dostawczych, które będą obowiązywać, odpowiednio, od 2025 i 2030 r.

W przedstawionym pakiecie uwzględniono ambitne i realistyczne wizje, które pozwolą na szybszą realizacje celów i wydajniejsze korzystanie z dostępnego transportu. Zwrócono również uwagę na konieczność skupienia się na nowych technologiach i innowacjach, których rozwój i finansowanie umożliwi osiągnięcie coraz lepszych wyników w krótszym czasie. We wnioskach wytyczono również jasny kierunek realizacji postanowień paryskich. Co więcej, dla przyspieszenia procesu przemian, ustanowiono nowe narzędzie finansowe.

Dla osiągnięcia wytyczonych celów konieczna jest jednak współpraca na każdym poziomie, w tym w sektorze pozarządowym. Według przewidywań średni poziom emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych, będzie w 2030 r. o 30% niższy niż w roku 2021.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną Maroš Šefčovič, Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete, Komisarz ds. transportu Violeta Bulc oraz komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska byli zgodni, że wspólnym celem powinna być nowoczesna, zrównoważona gospodarka europejska, czystsze powietrze w europejskich miastach i lepsze zintegrowanie odnawialnych źródeł energii z obecnymi i przyszłymi systemami energetycznymi. Zaproponowane zmiany nie tylko przyczynią się do polepszenia poziomu życia, ale wesprą również rozwój konkurencyjności europejskiego przemysłu w środowisku międzynarodowym. Europejscy producenci mają szansę zająć pozycję lidera globalnej transformacji energetycznej.
 

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej obejmuje następujące dokumenty:

Nowe normy emisji CO2, które pomogą producentom we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostarczaniu na rynek pojazdów niskoemisyjnych;

Dyrektywę w sprawie ekologicznie czystych pojazdów;

Plan działania i rozwiązania inwestycyjne na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;

Przegląd dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, w którym promuje się łączenie różnych rodzajów transportu towarów;

Przegląd dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych;

Inicjatywę w zakresie baterii, która mówi o produkcji nowych pojazdów oraz opracowywaniu innych rozwiązań w zakresie mobilności na obszarze UE.
 

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej jest częścią szerszych działań politycznych, mających na celu wzmocnienie pozycji europejskiego przemysłu i zwiększenie jego konkurencyjności. Zgodnie z zapowiedzią w nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, która została przedstawiona we wrześniu 2017 r., działania Komisji mają sprawić, by europejski przemysł utrzymał lub uzyskał wiodącą pozycję na świecie w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji.

Pakiet na rzecz mobilności ekologicznej dostępny: tutaj.

Wniosek dotyczący docelowych poziomów emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych po 2020 r.: tutaj.

Arkusze informacyjne dotyczące mobliności:

Mobilność czysta ekologicznie: Ochrona naszej planety

Mobilność czysta ekologicznie: Europa, która broni swojego przemysłu i pracowników

Mobilność czysta ekologicznie: Dla dobra ludzi, naszej planety i przemysłu europejskiego

Mobilność czysta ekologicznie: Europa, która wzmacnia pozycję obywateli