Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Celem nowej polityki rybołówstwa jest zwalczenie zjawiska przełowienia zasobów rybnych, wprowadzenie zrównoważonych połowów oraz stworzenie warunków, w których zasoby ryb odnowią się do 2020 roku. Zmiany dążą również do utworzenia dodatkowych miejsc pracy  sektorze. Nowa reforma ma wejść w życie w 2014 roku.

Zgodnie z założeniami, od 2014 r. załogi statków rybackich będą zobowiązane do  sprowadzenia na ląd wszystkich złowionych ryb zgodnie z harmonogramem. Ma to zapobiec praktyce odrzucania ryb ze względu na rozmiar lub niechciany gatunek. Obecnie takie odrzuty stanowią prawie jedną czwartą wszystkich złowionych ryb w UE. Sprowadzone na ląd ryby, które są za małe będą wykorzystane w innym celu niż konsumpcja. Państwa UE będą musiały zapewnić, że statki rybackie będą przestrzegać zakazu odrzutów.

Od 2015 roku państwa członkowskie nie będą mogły także ustalać zbyt wysokich kwot połowowych. Obowiązywać będzie tzw. zasada zrównoważonego maksymalnego odłowu, tj. łowienia nie więcej ryb niż może się ich rocznie odrodzi. Dzięki funkcjonowaniu takiej zasady, przełowione gatunki odzyskają równowagę biologiczną do 2020 r. – zapewniali podczas środowego głosowania europosłowie. Zasada zrównoważonego maksymalnego odłowu będzie obowiązywać również po tym okresie. Ostatecznie może to oznaczać więcej ryb, lepsze połowy i w związku z tym więcej miejsc pracy w przemyśle rybołówczym – informuje PE.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzone miałoby zostać długoterminowe planowanie zarządzania zasobami rybnymi. Takie zmiany mają na celu zwiększenie przewidywalności rynku i ułatwienie przedsiębiorcom dokonywania odpowiednich inwestycji i planów.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku