Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 28 kwietnia 2015 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Zatwierdzona wersja dyrektywy odnosi się do obniżenia zużycia plastikowych toreb, które w obecnych czasach są praktycznie wszędzie. Na wykresie sporządzonym przez Komisję Europejską można zobaczyć jak bardzo różni się zużycie takich toreb w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Szacuje się, że w roku 2010 jeden obywatel UE zużył 198 plastikowych toreb, około 90% z nich to były torby lekkie, czyli takie, które mają grubość mniejszą niż 50 mikrometrów. Aż 8 miliardów z tych toreb stało się śmieciem zanieczyszczającym środowisko europejskie.

Co wprowadza nowa dyrektywa?

Kraje członkowskie mają dwa wyjścia: albo zredukować ilość używanych plastikowych toreb do 90 cienkich siatek na mieszkańca i do 40 do końca 2025 roku, albo do końca 2018 roku upewnić się, że żadne cienkie torby będą przekazywane bezpłatnie kupującym, co w praktyce oznaczałoby, że nawet woreczki na owoce i warzywa w marketach będą podlegały opłacie.

Dodatkowo, Komisja Europejska jest zobowiązana do zbadania wpływu na środowisko okso degradowalnych toreb, które rozkładają się na bardzo niewielkie kawałeczki. Natomiast do 2017 będzie musiała zaproponować system znakowania toreb biodegradowalnych i nadających się do poddania procesowi kompostowania.

Na stronie Parlamentu Europejskiego można zobaczyć krótki film obrazujący, jak wielka jest skala zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikowymi torbami oraz przeczytać wypowiedzi polityków pracujących nad wprowadzeniem nowej dyrektywy.

Tym, którzy pragną głębiej zapoznać się z tematem polecamy dokument roboczy Komisji Europejskiej.