W dniach 18-19 stycznia w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ,,Creative Circular Cities”.

Przybyli na nie partnerzy z miast Aarhus, Gdynia, Kilonia, Ryga, Talin i Turku. 14 organizacji z regionu Morza Bałtyckiego połączyło swoje siły w celu utworzenia wytycznych i narzędzi umożliwiających na poziomie lokalnym włączenie sektora CCSI (Culture and Creative Sector and Industries) w proces przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

,,Pracując w sektorze kultury jestem przekonana, iż posiada on wiedzę i doświadczenie, by wspierać i rozwijać modele biznesowe i praktyki oparte na rozwiązaniach gospodarki o obiegu zamkniętym, a także wpływać na ludzkie nawyki i ich sposób myślenia. W projekcie CCC będziemy wykorzystywać ten potencjał.” Są to słowa wygłoszone na rozpoczęciu wydarzenia, przez dyrektorkę regionalną Duńskiego Instytutu Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie Lizavetę Dubinka-Hushchę.

Wytyczne i narzędzia wypracowane podczas projektu będą testowane w 6 miastach – Aarhus, Gdyni, Kilonii, Rydze, Talinie i Turku. Testowanie będzie składać się z takich działań jak: utworzenie sieci zainteresowanych stron, utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości dla firm związanych z CCSI w celu wcielenia gospodarki o obiegu zamkniętym w ich modelach biznesowych, angażowanie obywateli poprzez organizowanie wydarzeń i kampanii oraz wcielanie wyników testów w strategie długoterminowe miast.

Podczas trwania projektu zostanie wyprodukowany i rozdystrybuowany ,,zestaw startowy” przeznaczony dla lokalnych władz, organizacji wspierających biznes i organizacji pozarządowych w innych regionach Morza Bałtyckiego.

W 2024 roku w miastach biorących udział w projekcie, odbędą się cztery kilkudniowe warsztaty. Będą one skupiać się na polityce, biznesie, angażowaniu obywateli i startegiach włączających CCSI w przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym.