Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

10 listopada 2011 wystartowała najnowsza, piąta edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Nagroda jest przyznawana młodym ludziom realizującym projekty promujące wzajemne zrozumienie między obywatelami krajów Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 23 stycznia 2012 roku.

Nagroda im. Karola Wielkiego to projekt organizowany wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat.

Do konkursu zgłaszane są projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Nagrody

Łączna pula nagród pieniężnych to 10 000 euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną nagrodzone sumami 5 000, 3 000 oraz 2 000 euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez narodowe jury będą zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie 15 maja 2012.

Wybór laureatów

Projekty przyjmowane są do 23 stycznia 2012 roku.

Najlepsi kandydaci wyłaniani są w dwuetapowej procedurze.

Na pierwszym etapie, narodowe jury złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowej z danego kraju wybierają 27 najlepszych projektów – po jednym z każdego państwa członkowskiego. Ten etap trwa do 5 marca 2012.

W drugiej fazie, europejskie jury składające się z przewodniczącego i trzech posłów do Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie wyłania spośród narodowych kandydatów trzech finalistów. Finaliści zostaną wyłonieni do 5 kwietnia 2012.

Laureaci poprzedniej edycji

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został brytyjski internetowy magazyn lifestylowy dla młodzieży „Europe & me”. Drugie miejsce zostało przyznane zespołowi z Grecji za film krótkometrażowy „Balkans Beyond Borders”, a trzecie projektowi z Hiszpanii za program kulturowej wymiany studentów Erasmus „Escena Erasmus Project”.

W 2009 roku Nagrodę zdobył polski projekt edukacyjny „YOUrope needs YOU” realizowany przez oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE w Krakowie.

Ważne informacje

Formularze zgłoszeniowe do konkursu można znaleźć pod adresem:
http://www.
charlemagneyouthprize.eu/view/en/introduction.html
Więcej informacji udziela Ayla Sultan Çiçek: ayla.cicek@europarl.europa.eu tel: +32-2-284 10 09 lub +32-498-98 13 37