Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na stronie Urban Innovative Actions (UIA) – inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz projektów innowacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, opublikowano dziś (16 września) tematy, które zostały uwzględnione w ramach piątego naboru wniosków. Budżet na aktualny nabór to ok. 50 milionów euro.

Głównym celem inicjatywy UIA jest zapewnienie władzom miejskim w całej Europie środków służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji projektowych dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań społeczno-gospodarczych. Wsparcie zostanie udzielone projektom innowacyjnym, dobrej jakości, zaprojektowanym i wdrażanym we współpracy z różnymi podmiotami miejskimi, zorientowanym na rezultat oraz możliwym do zastosowania w innych miastach UE.

Władze miejskie powinny wykorzystać szansę stworzoną przez inicjatywę UIA, umożliwiającą przejście od “projektów normalnych” (które mogą być finansowane za pośrednictwem “tradycyjnych” źródeł finansowania w UE) i podjąć ryzyko polegające na przekształceniu ambitnych, kreatywnych idei w prototypowe rozwiązania, które mogą zostać przetestowane w rzeczywistym otoczeniu miejskim. Inaczej mówiąc, w ramach inicjatywy UIA wspierane są pilotażowe projekty zbyt ryzykowne, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł tradycyjnych, pod warunkiem, że będą one wysoce innowacyjne i eksperymentalne.

W piątym zaproszeniu do składania wniosków, który zakończy się 12 grudnia 2019 r., zainteresowane kandydowaniem miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów:

jakość powietrza (air quality);

gospodarka cyrkulacyjna (circular economy);

zmiany demograficzne (demographic change);

kultura i dziedzictwo kulturowe (culture and cultural heritage).

Kto może składać wnioski?

Dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców.  

Więcej informacji oraz rejestracja projektów dostępne są tutaj.