Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 13 października 2015 r.  w Brukseli miało miejsce pierwsze spotkanie European Smart Cities Project. Wydarzenie odbyło się w ramach OPEN DAYS – 13. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Tematem konferencji była popularyzacja projektu Smart Cities Information System (SCIS). Kolejne spotkania będą organizowane raz do roku.

SCIS tworzy i kontynuuje dorobek programu CONCRETO, zapoczątkowanego w 2005 r. Inicjatywa służy zbieraniu przydatnych informacji z minionych projektów, np. CITY – ZEN, SIMFONIA, INSMART, CELSIUS, PITAGORAS, R2CITIES. Zadaniem programu jest uproszczenie procesu zbierania danych oraz optymalizacja wizualizacji banków informacji dla końcowych odbiorców: miejskich planistów i architektów, projektantów oraz mieszkańców. Zakres wiadomości zbieranych przez SCIS jest bogaty i rośnie z roku na rok, zawiera wskazówki dotyczące w szczególności: zrównoważonej gospodarki energetycznej, transportu i planowania miejskiego, energooszczędnego budownictwa, inteligentnych systemów grzewczych i chłodniczych. Celem programu jest popularyzacja rozwiązań zastosowanych w Smart Cities, zarówno w Europie i na świecie.
 
Spotkanie składało się z dwóch sesji dyskusyjnych: rannej i popołudniowej. Spotkanie otworzył Eric Lecomte (EU Technical Officer), który wskazał, iż portal SCIS powinien oferować rozwiązania dla inicjatyw, a nie tylko ilustrować problem. Program ma reprezentować ideę „one-stop-shop”, czyli „Załatw wszystko w jednym miejscu. Oszczędź cenny czas. Oszczędź swoje pieniądze”.  

Pierwsza sesja koncentrowała się wokół baz danych SCIC oraz ich kontroli. Na spotkaniu rozmawiano m. in. na temat Planu Działania na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), który stanowi wyjątkowe narzędzie na poziomie lokalnym, pomocne przy planowaniu i kontroli emisji CO2. Stwierdzono, iż SEAP to kamień milowy dla takich inicjatyw, jak Smart Cities.

Ponadto, omówiono wskazówki dla efektywnej kontroli banków informacji SCIS. Wśród nich wymieniono m. in.:

 
  • potrzebę wskazania osób odpowiedzialnych za proces kontroli;
  • dokładne określenie danych, które mają być zbierane oraz ich źródeł, a także osób i podmiotów odpowiedzialnych za ich zapewnienie;
  • rzetelność pozyskiwania wiadomości;
  • zidentyfikowanie wskaźników monitoringu.
Sesja popołudniowa dotyczyła potencjału rozpowszechniania projektów oraz poszukiwania dróg przekazu informacji przez SCIS. Wskazano, iż najlepszym źródłem popularyzacji inicjatywy są spotkania, warsztaty, programy, media, portale społecznościowe.

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele kilku projektów finansowanych przez CONCRETO, w szczególności: CELSIUS, DIRECTION. Podkreślili potrzebę sprawdzania wiarygodności danych umieszczanych w bazach. Ponadto wskazali, iż rozwiązania umieszczone w bankach informacji należy zawsze dostosować do własnego przedsięwzięcia, gdyż istnieją duże różnice w uwarunkowaniach gospodarczo – społecznych pomiędzy korzystającymi z SCIS. 

Na spotkaniu architekci i urbaniści zgodnie stwierdzili, iż baza danych Smart Cities jest pomocna przy tworzeniu projektów, ponieważ dzięki takiemu wsparciu są finansowo dłużej opłacalne.

Więcej informacji na www.smartcities-infosystem.eu