Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

17 kwietnia 2012 r. w Oslo strona polska i norweska podpisały umowę dotyczącą pierwszego programu dla samorządów wdrażanego przez Polskę w ramach II edycji Mechanizmów Finansowych na lata 2009-2014.  W spotkaniu udział wzięła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz minister spraw zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Stoere.

W ramach I edycji na lata 2004-2009 Norwegia, Liechtenstein i Islandia przyznały Polsce 533,51 mln euro, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 1400 projektów. W drugiej edycji Mechanizmów pula środków przeznaczonych dla Polski wynosi  578,1 mln euro.

Podpisana 17 kwietnia 2012 r. umowa dotyczy programu w zakresie lokalnych oraz regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności oraz promowania spójności społecznej. Wsparcie z Mechanizmów Finansowych w wysokości 9,5 mln euro zostanie przeznaczone na wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Program będzie realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Polsce we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Partnerem będzie norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Oprócz powyższego programu II edycja Mechanizmów Finansowych przewiduje wsparcie takich dziedzin jak:

– wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage) (137 mln euro)

– ochrona środowiska, w tym wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (110 mln euro)

– konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (60 mln euro) oraz promocja kultury i sztuki oraz różnorodności kulturowej, a także umacnianie dialogu międzykulturowego (10 mln euro)

– zdrowie (dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu) (70 mln euro)

– wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia oraz nauk społecznych, w tym migracji (37 mln euro)

– Fundusz Stypendialny (10 mln euro)

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (3 mln euro)

– wsparcie obszaru Schengen (10 mln euro)

– wymiar sprawiedliwości, w tym Służba Więzienna (14 mln euro)

– Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (37 mln euro).

Kolejne trzy umowy mają być podpisane w maju, podczas wizyty norweskiej pary królewskiej w Polsce. Będą dotyczyły programów z zakresu różnorodności kulturowej, badań oraz stypendiów.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku