Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dzisiaj otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów mobilności artystów i profesjonalistów sektora kultury w ramach pilotażowego programu mobilności i-Portunus!

Program realizowany jest na zlecenie Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa przez konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu, fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa oraz Nida Art Colony przy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W ramach programu i-Portunus, od kwietnia do września 2019 roku, artyści i profesjonaliści sektora kultury z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na krótkoterminowe wyjazdy służące ich rozwojowi zawodowemu poprzez pracę artystyczną za granicą. Program przewiduje ogłoszenie trzech konkursów wniosków o wsparcie wyjazdów zagranicznych do krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa w ramach dwóch obszarów: sztuki performatywne oraz sztuki wizualne. Istotne jest, aby mobilności realizowały jasno postawione cele, służyły budowaniu partnerstw ponadnarodowych i rozwojowi współpracy międzynarodowej, stworzeniu konkretnych rezultatów czy rozwojowi zawodowemu, zaprezentowaniu prac w innym kraju czy działaniom artystycznym angażującym społeczności lokalne w kraju pobytu.

Termin składania wniosków w obecnym naborze trwa od 17 kwietnia do 15 maja 2019 roku.

Źródło artykułu oraz szczegółowe informacje nt. i-Portunus znajdą Państwo tutaj.

Strona, na której można aplikować znajduje się tutaj.