Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym momencie Europa jest największym producentem danych naukowych na świecie, lecz duże zbiory tych danych nie są w pełni wykorzystane. Komisja planuje utworzenie nowej europejskiej chmury dla otwartej nauki, która zapewni wirtualne środowisko przechowywania, udostępniania i wykorzystywania danych. Szacunkowo skorzysta na tym 1,7 mln europejskich naukowców i 70 mln osób zajmujących się zawodowo nauką i technologią. W przyszłości skorzystają na tym również przedsiębiorstwa zyskując tańszy i łatwiejszy dostęp do danych i infrastruktury informatycznej najwyższej jakości.

Region Pomorskie

 

 

Zalety europejskiej chmury dla otwartej nauki:

otwarta, zaufana przestrzeń do dzielenia się informacjami naukowymi

możliwość łączenia danych

integracja naukowców z całego świata

długotrwały rozwój nauki

najwyższej jakości serwis umożliwiający analizowanie i ponowne wykorzystywanie danych

łączenie różnych tematów i specjalności naukowych

Region Pomorskie

 

Dodatkowe informacje:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_pl.htm

Dodatkowe informacje o cyfryzacji europejskiego przemysłu:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_pl.htm