Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przyjęła dziś plan działania UE na na rzecz eliminacji zanieczyszczeń: „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”.

Pomimo znacznej poprawy w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie nadal szkodzi obywatelom i ekosystemom. Powoduje wiele chorób fizycznych i psychicznych, a także jest jedną z pięciu głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie wiąże się z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i ekosystemów, w tym kosztami zdrowotnymi (opieka zdrowotna, utracone dni pracy, utracona produktywność), zmniejszeniem plonów (np. w rolnictwie, rybołówstwie i turystyce), kosztami remediacji (np. uzdatnianie wody, dekontaminacja gleby, oczyszczanie mórz) oraz utratą usług ekosystemowych (np. zapylania).

W nowym planie działania przedstawiono całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. zanieczyszczenia na świecie zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. Aby to umożliwić określono cele do osiągnięcia do 2030 r. w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń u źródła (w porównaniu ze stanem obecnym):

Ponadto w planie przedstawiono szereg inicjatyw przewodnich, m.in.:

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego planu działań.

W dniach 31 maja – 4 czerwca odbędzie się również Europejski Zielony Tydzień, największa doroczna europejska impreza poświęcona polityce ochrony środowiska, która w tym roku poświęcona będzie strategii „zero zanieczyszczeń”. Program i rejstracja.