Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała wczoraj plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, zajęcie do 2030 r. pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych i znaczne zwiększenie akwakultury ekologicznej.

Jest to inicjatywa zapowiedziana w strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej, opublikowanych w maju 2020 r. Te dwie strategie zostały przedstawione w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, aby umożliwić przejście na zrównoważone systemy żywnościowe i zająć się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej

Aby zapewnić zrównoważony wzrost w sektorze ekologicznym w planie działania przedstawiono 23 działania, oparte na trzech aspektach: 

Komisja zachęca państwa członkowskie do opracowania krajowych planów działania w zakresie produkcji ekologicznej w celu zwiększenia ich krajowego udziału rolnictwa ekologicznego. Krajowe plany działania w zakresie produkcji ekologicznej będą stanowić uzupełnienie krajowych planów strategicznych WPR poprzez określenie środków wykraczających poza rolnictwo i to co oferuje WPR.

Dodatkowe informacje

Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej (wersja angielska dostępna i wersja polska w najbliższych dniach)

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego Planu.