Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Lepsze życie gdańskich dzielnic. 

Dolne Miasto, Stare Przedmieście oraz Nowy Port w Gdańsku zyskają nową jakość. Chodzi o wykorzystanie potencjału kulturowego, społecznego i gospodarczego tych dzielnic poprzez współpracę decydentów lokalnych i regionalnych, społeczności lokalnych, instytucji i inwestorów.

Projekt jest współfinansowany z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) i potrwa od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. Budżet wynosi 2 380 330 euro.

Czym jest?

UrbCulturalPlanning to międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu w miastach. Uczestniczy w nim 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich. W działanie UrbCulturalPlanning zaangażowany jest samorząd województwa pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.

UrbCulturalPlanning jest efektem prac w ramach projektu BSRCulturalPlanning realizowanego z Seed Money Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Partnerami byli Nadbałtyckie Centrum Kultury i samorząd województwa pomorskiego. Projekt korzysta też z doświadczeń podejmowanych przez regiony partnerskie w latach 2014-2017 w ramach projektu flagowego Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego EUBSR Culture and Sustainability in the Baltic Sea Region (Culturability BSR), w którym partnerem był m.in. NCK.

Co będzie się działo w Gdańsku?
Planowane działania to m.in.: laboratoria (2-3-dniowe warsztaty dla 15-40 uczestników), rezydenci  (1-4 tygodniowe pobyty praktyków, artystów, animatorów reprezentujący partnerów projektu i ekspertów), gry miejskie angażujące głównie młodzież, lokalne projekty demonstracyjne, gdzie metoda planowania kulturowego ma być zastosowana w praktyce, platforma on-line służąca jako narzędzie do wymiany informacji i wykorzystania doświadczeń na innych terenach. Będą też trzy konferencje – w Kilonii (lipiec 2019 www.cultural-planning-kiel.de) w Gdańsku (pierwsza połowa 2020) oraz w Rydze (pierwsza połowa 2021).

W ramach projektu powstanie podręcznik oraz program mentoringu. Ich celem będzie wspieranie miast i organizacji pozarządowych w procesie praktycznej implementacji metody planowania kulturowego. Przedsięwzięcie zakłada również udostępnienie internetowej bazy wiedzy funkcjonującej w 8 językach oraz powołanie ośrodków angażujących doświadczonych specjalistów.

Dzięki realizowanym działaniom powstaną pilotażowe rozwiązania, które będzie można stosować na innych obszarach trudnych (do 20 tys. mieszkańców) o potencjale społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

Co da projekt?

Realizacja projektu ma uatrakcyjnić przestrzeń publiczną dla mieszkańców i turystów. Ponadto, przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu, dzięki aktywnym i współpracującym ze sobą mieszkańcom, a także bliskiej współpracy władz lokalnych i regionalnych, mieszkańców, uczelni, szkół, NGO-sów, instytucji na rzecz wprowadzania zmian, rozwiązywania problemów, maksymalnego wykorzystania walorów (także kulturowych) danego obszaru. Dodatkowo, dzięki nowym micro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększy się zatrudnienie, a młodzież zostanie włączona do decydowania o najbliższym otoczeniu, także przy wykorzystaniu przemysłów kreatywnych.

W wyniku zrealizowanego już projektu BSRCulturalPlanning (w ramach Seed Money), w każdym kraju, wybrane zostały konkretne obszary problemowe (w każdym o innej specyfice, tak, by w efekcie wymiany uczestnicy projekty uzyskali jak najwięcej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania swoich konkretnych problemów).

 

Organizacje partnerskie:

Duński Instytut Kultury w Estonii, Łotwie i Litwie (Dania) – partner wiodący
Fundacja im. Heinricha Bölla – Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)
Międzynarodowy Teatr w Kopenhadze (Dania)
Instytut Kultury Miejskiej (Polska)
Firma projektowa Kiel-Gaarden GmbH (Niemcy)
Gmina Guldborgsund (Dania)
Samorząd Województwa Pomorskiego (Polska)
Miasto Pori (Finlandia)
Miasto Ryga (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Litwa)
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Norwegii (Norwegia)
Uniwersytet Skövde (Szwecja)
Nadbałtyckie Centrum Kultury (Polska)
Rosizo (Rosja)

Więcej informacji o projekcie:

Margarita Apine, kierownik ds. komunikacji, Projekt UrbCulturalPlanning,
Duński Instytut Kultury: Margarita@dki.lv, tel.: +371 26463899.

facebook.com/urb cultural planning

https://www.urbcultural.eu/
 

Krystyna Wróblewska – kierownik Biura Współpracy Zagranicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk