Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ostatnim przed sezonem wakacyjnym spotkaniem organizowanym w ramach cyklu Unijni eksperci dla Pomorza przez Stowarzyszenie „Pomorskie w UE” był webinar Gender equality in research and innovation.

Jednym z wymogów Horyzontu Europa jest to, aby jednostki sektora publicznego, ośrodki badawcze i instytucje szkolnictwa wyższego na etapie składania wniosku konkursowego zadeklarowały, że zaprojektują i będą wdrażać Gender Equality Plans (Plany Równości Płci).

GEP (PRP) ma być w pełni operacyjny w danej jednostce na etapie podpisywania umowy grantowej, ten obowiązek będzie realizowany od stycznia 2022 roku. Stąd też m.in. temu nowemu kryterium poświęciliśmy część naszego spotkania.

W ramach jego podsumowania zamieszczamy informacje związane z zagadnieniem równości płci przygotowane przez Komisję Europejską oraz terminy najbliższych wydarzeń, podczas których eksperci ponownie podejmą ten ważny temat.

Informacje KE 

Wydarzenia

24 czerwca – Equality in research and innovation: from data to action w godz. 10.15-11.00
webinar odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Badań i Innowacji
Program & Rejestracja

1 lipca – Gender Equality Plans – a new criterion in Horizon Europe w godz. 10.00-12.30
webinar odbywa się w ramach Widening i ERA w tydzień
Rejestracja