Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do 2. marca kandydować można na płatne, 12-miesięczne staże w Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA). Wymagania to co najmniej tytuł licencjata, znajomość języka angielskiego i drugiego języka urzędowego Unii Europejskiej (w tym także polski). Staż przewidziano w okresie od września 2015 do sierpnia 2016. Serdecznie zapraszamy na zgłaszania swoich kandydatur. Więcej informacji znaleźć można pod adresem http://fra.europa.eu/en/vacancy/2015/internship-programme-september-2015-august-2016