W dniach 29-30 czerwca w Brukseli odbyła się 150. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem członków pomorskiej delegacji – marszałka Mieczysława Struka i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Podczas sesji zainaugurowano Europejski Sojusz Regionów i Miast na rzecz Odbudowy Ukrainy, który ma być odpowiedzią na apel prezydenta Zełenskiego o tworzenie partnerstw regionów i miast UE w celu zapewnienia wsparcia w przygotowaniu procesu odbudowy Ukrainy.

Jednym z punktów posiedzenia było również przedstawienie priorytetów czeskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczyna się 1 lipca. Wśród nich znalazły się: kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo i walka z dezinformacją.

Podczas sesji trzy regiony otrzymały tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. W tym roku jury brało pod uwagę działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w okresie pandemii oraz wdrożenie inteligentnych strategii rozwoju uwzględniających wyzwania społeczne. Wyróżnienia otrzymały: Pomorze Zachodnie, Barcelona oraz portugalska Penela. Dla przypomnienia, Gdańsk i Pomorze wyróżniono tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości za 2020 r.

Europejski Komitet Regionów przyjął także rezolucję w sprawie propozycji do programu prac Komisji Europejskiej na 2023 r. a także wyników prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy i działań następczych. Podczas sesji przyjęto osiem opinii. Pełne wersje przyjętych opinii i rezolucji zostaną opublikowane w najbliższych dniach na stronie Europejskiego Komitetu Regionów.

Sesja odbyła się dokładnie w połowie kadencji 2020-2025 Europejskiego Komitetu Regionów i była okazją do przekazania przewodnictwa tej instytucji nowo wybranemu przewodniczącemu, którym został Vasco Alves Cordeiro, członek Zgromadzenia Ustawodawczego Autonomicznego Regionu Azorów w Portugalii. Ustępujący przewodniczący Apostolos Tzizikostas, gubernator Macedonii Środkowej obejmie teraz stanowisko wiceprzewodniczącego.