W dniach 10-12 października w Brukseli odbyła się 151. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem członków pomorskiej delegacji – marszałka Mieczysława Struka i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Podczas sesji zainaugurowano dwudziesty Europejski Tydzień Regionów i Miast (10 – 13 październik 2022 r.), największe europejskie wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Kluczowa rola polityki spójności UE w stawianiu czoła wyzwaniom stojącym przed Unią była centralnym punktem debaty otwierającej, która odbyła się w sali obrad Parlamentu Europejskiego z udziałem setek przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. W tym roku w ramach Europejeskiego Tygodnia Regionów i Miast zorganizowano 300 sesji, w których udział wzięło ponad 15.500 osób.

Jednym z punktów posiedzenia była również prezentacja Rocznego sprawozdania UE na temat stanu regionów i miast (dostępne w jęz. polskim), wraz z Barometrem lokalnym i regionalnym, będącego przeglądem najpilniejszych wyzwań stojących przed regionami i miastami w całej Unii i mającego na celu pomoc przedstawicielom instytuji w podejmowaniu decyzji politycznych UE.

Podczas sesji partnerzy Sojuszu #CohesionAlliance – ogólnounijnej koalicji 12 000 sygnatariuszy opowiadających się za silniejszą polityką spójności – zebrali się symbolicznie podczas podczas 20. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, aby potwierdzić swoje zobowiązanie do wzmocnienia polityki spójności i zwiększenia wpływu terytorialnego wszystkich inwestycji UE, tak aby dostosować je do długoterminowych wyzwań Europy.

Na niecały miesiąc przed COP27 – Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) – Komitet Regionów ponowił swoje apele o przyznanie samorządom terytorialnym większej roli w światowych negocjacjach w sprawie klimatu oraz o dalsze uznanie ich roli we wdrażaniu porozumienia paryskiego. Członkowie KR-u odbyli debatę plenarną na temat roli władz lokalnych z udziałem m.in. wiceprzewodniczącego komisji ENVI w Parlamencie Europejskim Basa Eickhouta.

Ponadto, podczas sesji plenarnej odbyła się debata nt. obozów letnich dla dzieci z Ukrainy organizowanych przez regiony europejskie. Zaprezentowany został przykład z woj. pomorskiego, gdzie przy wsparciu Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku dzieci były goszczone w miejscowości Winiec i miały okazję poznać polską kulturę, podzielić się swoimi tradycjami z rówieśnikami z Polski oraz spędzić wspólnie czas. Poniżej można obejrzeć wideo dot. tej inicjatywy.

Kolejna sesja plenarna KR odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2022 r. i głownymi tematami debat będą kryzys energetyczny oraz żywności jak również podsumowanie Europejskiego Roku Młodzieży.