W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Brukseli odbyła się 152. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem członków pomorskiej delegacji – marszałka Mieczysława Struka i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Na sesji plenarnej, podczas debaty na temat młodzieży i przyszłości Europy podpisano Kartę na rzecz młodzieży i demokracji. Zawiera ona 49 zaleceń mających ułatwić i zwiększyć demokratyczne uczestnictwo młodych ludzi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Współtworzono ją w procesie oddolnym, przy wsparciu Europejskiego Forum Młodzieży oraz z udziałem przedstawicieli organizacji młodzieżowych i młodych demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych. Karta została podpisana podczas debaty wieńczącej Europejski Rok Młodzieży 2022w obecności Margaritisa Schinas, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Podczas sesji przyjęta została również opinia Prezydent Aleksandry Dulkiewicz dotycząca poszerzenia katalogu unijnych przestępstw o mowę nienawiści i przestępstw nią powodowanych. Tym samym KR przyjął zalecenia popierające propozycje Komisji Europejskiej podkreślając iż władze lokalne i regionalne mogą odegrać kluczową rolę w przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści i mowie nienawiści, przełamywaniu barier w zgłaszaniu przypadków przestępstw z nienawiści oraz zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu.

Kolejnym z punktów posiedzenia była debata na temat kryzysu żywnościowego z udziałem Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, podczas której podsumowane zostały środki podjęte przez UE w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i wysokie ceny żywności. W ramach debaty przyjęta została opinia KR w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na zagrożenia. Wzmocnienie lokalnych i regionalnych systemów żywnościowych poprzez inwestowanie w zrównoważoną produkcję lokalną, skrócenie łańcuchów dostaw i wdrożenie długoterminowej strategii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie to najważniejsze zalecenia członków KR.

Ważnym tematem dyskusji był także kryzys energetyczny i konsekwencje dla europejskich gospodarstw domowych z udziałem Mariana Jurečki, wicepremiera Republiki Czeskiej, i Lilyany Pavlovej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. KR wzywa do tego, aby miasta i regiony miały bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego i finansowego UE w celu rozwiązania kryzysu energetycznego, udzielenia pomocy gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji oraz przyspieszenia działań na rzecz klimatu.

Kolejna sesja plenarna KR odbędzie się w dniach 8 – 9 lutego 2023 r.