Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Erasmus+ to nie tylko wymiana młodzieży. To także rozbudowany program działań związanych ze sportem, o czym na wczorajszym spotkaniu w Brukseli (tj. 30.01.2018) mówili pracownicy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej.

W ramach programu Erasmus + Sport o dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki publiczne odpowiedzialne za sport, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje reprezentujące sportowców, sztaby szkoleniowe, wolontariuszy oraz organizacje promujące aktywność fizyczną, itp.

Erasmus+ Sport oferuje finansowanie w ramach trzech typów działań:

1.       Współpraca partnerska na mniejszą skalę – dotyczy budowania potencjału jednostek aktywnych w dziedzinie sportu i edukacji poprzez wymianę doświadczeń, idei i metod stosowanych w różnych obszarach związanych z aktywnością fizyczną; maksymalny grant 60 000 EUR, wymagana liczba partnerów zagranicznych – 3, wymagany wkład własny na poziomie 20%

W edycji programu Erasmus+ Sport 2018 wsparcie, w ramach niniejszego typu działań udzielone zostanie około 110 projektom.

2.       Współpraca partnerska – dotyczy innowacyjnych projektów na większą skalę, których celem jest wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, promowanie kariery dwutorowej sportowców, walka z dopingiem i ustawianiem wyników wydarzeń sportowych, eliminacja nietolerancji, rasizmu i przemocy; maksymalny grant 400 000 EUR, wymagana liczba partnerów – 5, wymagany wkład własny na poziomie 20%

W edycji programu Erasmus+ Sport 2018 wsparcie, w ramach niniejszego typu działań, udzielone zostanie około 84 projektom.

3.       Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – dotyczy wydarzeń sportowych o zasięgu europejskim; maksymalny grant dla wydarzeń na średnią skalę wynosi 500 000 EUR, zaś na dużą skalę od 1 do 2 mln EUR, przy czym dofinansowanie wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zostało ograniczone do maksymalnej wysokości 300 000 EUR, projektów z tego typu działań partnerstwo nie dotyczy (muszą jednak angażować w swoije działania przynajmniej 12 podmiotów z państw beneficjentów programu), wymagany wkład własny na poziomie 20%

W edycji programu Erasmus+ Sport 2018 wsparcie, w ramach niniejszego typu działań, udzielone zostanie około 14 projektom.

Warto zaznaczyć, że przez minimalną liczbę partnerów projektu rozumie się podmioty zarejestrowane w krajach beneficjentach programu, tj. w krajach UE oraz w Turcji, Macedonii, Lichtensteinie, Norwegii i na Islandii. Po spełnieniu warunku minimalnej liczby partnerów z krajów beneficjentów programu, projektodawca może zaprosić do projektu podmioty z pozostałych państw Europy i świata. Więcej w najnowszej wersji przewodnika po programie Erasmus + (strona 21-22).

Termin naboru wniosków: 5 kwietnia 2018 roku, godz. 12:00

Inspiracji szukać można w projektach, które otrzymały dofinansowanie w ubiegłorocznej edycji programu.

Podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach programu Erasmus + zapraszamy do kontaktu z nami.

Więcej informacji tutaj.

FAQ