Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 8 listopada 2017 r. w Gdańsku odbyło się seminarium pt. „Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej„, którego celem była wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów dla współpracy bałtyckiej podmiotów sektora morskiego oraz realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 80 osób w tym przedstawiciele firm branży morskiej z Polski i zagranicy, zorganizowano w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – „Let’s Communicate!” oraz Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) we współpracy z partnerami: Koordynatorami Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo (PA Ship, PA Safe) i Samorządem Województwa Pomorskiego. Patronatu medialnego wydarzeniu udzielili: Radio Gdańsk oraz Dziennik Bałtycki.

Prezentacje prelegentów są dostępne pod następującymi linkami : LINK oraz LINK

Relacja w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: https://www.balticsea-region-strategy.eu/