Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

11 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne pt. „ZAINWESTUJ W ZIELONE! Możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych oraz prywatnych, uczelni, urzędów miejskich, organizacji pozarządowych i instytucji badawczych.

Celem spotkania było przedstawienie oraz omówienie możliwości realizacji projektów środowiskowych na poziomie regionalnym oraz europejskim poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów finansowych UE dedykowanych działaniom na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Prelegenci przedstawili Program LIFE – jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu, którego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, możliwości finansowania działań w zakresie ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej ze środków Unii Europejskiej oraz dobre praktyki w realizacji projektów środowiskowych w województwie pomorskim. Ponadto przedstawione zostały również dobre przykłady projektów LIFE w Europie i województwie pomorskim.