Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 10-11 kwietnia br. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli gościło Panią Marszałek Hannę Zych-Cisoń, członków Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wizyta poświęcona była tematyce zdrowia.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy wizyty mieli okazję spotkać się z przedstawicielami zarówno instytucji europejskich, jak i stowarzyszeń reprezentujących interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego, jak również wspierających edukację, badania i usługi w tej dziedzinie.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z przedstawicielkami Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA), Ingrid Jansson oraz Kirsten Currie. Celem sieci jest zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europejskim, a także wymiana doświadczeń oraz informacji na temat zdrowia publicznego. Następnie, nasi goście spotkali się z Panem Robertem Otokiem, Dyrektorem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego (ASPHER), który przedstawił możliwości współpracy w zakresie kwestii zdrowotnych na płaszczyźnie europejskiej, w tym przede wszystkim współpracy na poziomie akademickim. Ostatnie tego dnia spotkanie odbyło się z przedstawicielem Belgijskiego Stowarzyszenia Szpitali (L’Association Belge des Hôpitaux). Pan Dirk Thielens przybliżył uczestnikom wizyty funkcjonujący w Belgii system zarządzania szpitalami oraz podstawy reformy zarządzania belgijską służbą zdrowia, przeprowadzoną w 1986 r.

W trakcie drugiego dnia wizyty, uczestnicy spotkali się z reprezentującą Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Panią Lilianną Michalik, która omówiła aktualny stan prac nad dyrektywami dotyczącymi tematyki zdrowotnej oraz z przedstawicielem Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Panem Bartoszem Hackbartem, który zapoznał gości z europejską polityką zdrowotną i wyzwaniami, jakie w tej dziedzinie stoją przed Unią Europejską w najbliższych latach. Po wykładach, grupa udała się do Parlamentu Europejskiego na spotkanie z Posłem Tadeuszem Cymańskim, członkiem Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

W ramach wizyty, nasi goście mieli również okazję rozmowy z Panem Janem Kozłowskim, Posłem do Parlamentu Europejskiego, podczas kolacji w restauracji, na którą Pan Poseł wszystkich zaprosił.
 

 

Galeria:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/galeria,wyjazdowe-posiedzenie-komisji-zdrowia,zdjecia,69.html