Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tematem przewodnim wizyty zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” było wspieranie kultury w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Celem wizyty w Brukseli było ponadto zapoznanie się z istniejącymi organizacjami europejskimi działającymi na rzecz wspierania rozwoju kultury w Europie.

W ciągu dwóch dni, uczestnicy wizyty mieli okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach z przedstawicielami europejskich instytucji i sieci współpracy. Cykl wykładów rozpoczął się od prezentacji pani Doroty Nigge z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej, która przedstawiła uczestnikom wizyty zagadnienia związane z kreatywnymi i kulturowymi sektorami w Strategii Europa 2020.

Kolejnym punktem było spotkanie w Parlamencie Europejskim z posłem Piotrem Borysem, członkiem Komisji ds. Kultury i Edukacji. Pan poseł omówił pokrótce swoją pracę w komisji, a także przybliżył grupie możliwości związane z promocją kultury dzięki wykorzystywaniu europejskich funduszy. Dodatkowo, przywołał kilka interesujących przykładów z zakresu zarządzania kulturą w innych regionach europejskich. Po zakończeniu spotkania w Parlamencie, uczestnicy wizyty udali się do centrum sztuki współczesnej w Brukseli  – centrumBozar w celu zwiedzenia wystawy niemieckiego malarza Neo Rausch’a. Bardzo interesującym punktem programu było również spotkanie z panią Justyną Napiórkowską, współorganizatorką pierwszej polskiej galerii sztuki w Brukseli. Pani Justyna, jako pierwszy polski merszant w Belgii, opowiedziała o swoich doświadczeniach z belgijskim rynkiem sztuki, różnicami występującymi w edukacji artystycznej pomiędzy krajami i trendami na europejskim rynku sztuki.

Podczas drugiego dnia wizyty odbyły się spotkania z panią Louisem van Rijckevorselem i panem Pietem Jaspaertem, przedstawicielami organizacji Europa Nostra oraz z panem Lucą Bergamo sekretarzem generalnym organizacji „Culture Action Europe”. Po tych wykładach grupa udała się do Instytutu Polskiego w Brukseli na spotkanie z panią dr Zofią Machnicką, gdzie omawiano zagadnienia związane z promocja polskiej sztuki w Belgii i na świecie. Na zakończenie tego dnia, uczestnicy udali się na kolejne spotkanie, tym razem w Komisji Europejskiej, z panem Janem Truszczyńskim, dyrektorem generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Kultury i Edukacji.

Dodatkowym punktem programu wizyty studyjnej była również wspólna kolacja w restauracji z panem Janem Kozłowskim posłem do Parlamentu Europejskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

Polecane linki

Strona Europa Nostra

http://www.europanostra.org/

Publikacja Komisji Europejskiej – „Jak strategicznie wykorzystywać programy wsparcia w celu promowania kultury w zakresie rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego oraz wpływu na gospodarkę w szerszym znaczeniu”.

http://issuu.com/iservice-europa/docs/dg_eac_policy_handbook_pl

Strona „Twórcza Europa”

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_pl.htm

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/

Strona programu EUROPE CULTURE ACTION

http://www.cultureactioneurope.org/